Patlamadan Korunma Dökümanı

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında (10.madde) işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

İşyerlerinin kullanımına ve görüşüne sunulan “Patlamadan Korunma Dokümanı” taslağının hazırlanmasındaki temel amaç; patlamadan korunma dokümanı hazırlamak zorunda olan işyerleri için belli bir çerçeve oluşturmak ve minimum gereklilikleri belirleyerek işverenlere yol göstermektir. İşyerlerinde farklı riskler olabileceğinden, bu dokümanı işyerinize uygun olarak geliştirilebilirsiniz.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” nun 4. maddesine göre; işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” de;

Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak. Bu önlemler gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında aşağıdaki konular yer alır;

  • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu
  • Alınacak önlemler
  • Tehlikeli yerlerin belirtilmesi
  • Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler ve ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterler
  • Çalışma yerleri, iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
  • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uygunluğu

Yapılan çalışmalar, ölçümler, hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucunda işyerinde patlayıcı ortam oluşabilecek bölgeler belirlenir ve patlamaların önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik alınması gereken önlemlerin yer aldığı Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanır.

Aşağıdaki dokümanda yer alan mavi kısımlar örnek teşkil etmesi için belirtilmiştir.